18 vragen die een patroon laten zien

Welke patronen beperken jou?

Deze 18 vragen laten een patroon zien. Het maakt duidelijk hoe en waar jij, onbewust, je eigen emoties vermijdt door échte fysieke pijn of emotie ontwijkend gedrag.

Alleen al het invullen van deze vragenlijst is super waardevol. 

Het zet je aan tot nadenken.

Je vult deze vragenlijst in voor jezelf, niet voor mij, niet voor je ouders, kinderen of partner of wie dan ook.

Benoem de zaken zoals ze zijn, objectief en laat de emotionele betekenis er van af.

Doe de pijn en emotie test

>